Improvisationsdagar i Norrbotten

På styrelsemötet 28 oktober beslutade styrelsen att vi ska köpa in 3 dagar med improvisationsteatern av Karolina och Gustav från Teater Bröt. De ska gå av stapeln på tre orter (områden) i länet.

En kommer att bli i Gällivare, där Byakult, Malmbergsteatern och Kiruna amatörteater o Tote kan delta. Eva-Lena Björkman Byakult 070-564 40 66, kommer att besluta om datum tillsammans med Karolina.

Sen finns det möjlighet för en dag i Lule, Råne området, Kottarna, Hersöteatern, Ersnäsrevyn, Lulespexet, Klöverträskamatörerna, Morjärvsrevyn etc

Den tredje dagen kan vara Boden, Harads, En3 o Vuollerim

Eller så går det att blanda på andra sätt huvudsaken är att en förening tar på sig ansvaret för dagen.

Om Ni är intresserad kontakta mig, Marianne på buslus@live.se eller 070-5948085

Det kommer att vara en förening som tillsammans med deltagarna fixar lokal, mat, fika och övrigt. Detta för att vi vill bidra till nätverksbyggande.

ATR betalar för själva kursen/dagen/kickoffen